Een zelfstandige activiteit vanuit huis opstarten in de regio Brussel: volg deze regels en aanbevelingen.

Het starten van een professionele activiteit vanuit huis in Brussel biedt flexibiliteit en gemak. Deze stap vereist echter een duidelijk begrip van de stedenbouwkundige regels en de specificiteiten van de activiteiten die zonder een stedenbouwkundige vergunning kunnen worden uitgevoerd. Hier is een gedetailleerde gids om zelfstandigen te helpen bij het opstarten met inachtneming van de geldende regelgeving.

Stedenbouwkundige regels en toegestane activiteiten

Wat zijn de algemene stedenbouwkundige voorwaarden om een professionele activiteit thuis uit te oefenen?

Het uitoefenen van een professionele activiteit vanuit huis kan vaak een stedenbouwkundige vergunning vereisen, tenzij aan bepaalde specifieke voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden maken het mogelijk om een vergunningsaanvraag te vermijden als de activiteit wordt beschouwd als ondergeschikt aan het hoofdresidentieel gebruik en bepaalde oppervlaktelimieten respecteert.

Welke activiteiten zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning in Brussel?

Bepaalde professionele activiteiten kunnen vanuit huis worden uitgevoerd zonder dat een stedenbouwkundige vergunning nodig is, voornamelijk in de volgende categorieën:

 1. Vrije beroepen
  Vrije beroepen omvatten beroepen zoals advocaten, notarissen, architecten, artsen, fysiotherapeuten en psychologen. Deze beroepen worden vaak gereguleerd door een strikte deontologische code en zijn voornamelijk gericht op het leveren van intellectuele diensten of gezondheidszorg.
 2. Intellectuele dienstverlening
  Deze groep omvat beroepen zoals landmeters, accountants, bedrijfsrevisoren en belastingadviseurs. Deze activiteiten kenmerken zich door het aanbieden van diensten gebaseerd op expertise en advies in diverse domeinen.
 3. Productie van materiële diensten en/of immateriële goederen
  Dit kan activiteiten omvatten zoals verhuisbedrijven, schoonmaak- en onderhoudsdiensten, of loodgieterij, waarbij het werk op een materieel goed wordt uitgevoerd maar voornamelijk vanuit huis is gebaseerd.
  Producenten van immateriële goederen, zoals opnamestudio's, softwareontwikkelaars, of professionele trainingsbedrijven, vallen ook onder deze categorie.
 4. Privélessen
  Privéonderwijs of bijlessen gegeven vanuit huis vallen vaak onder deze categorie vrijgesteld van vergunning, onder voorbehoud van verificatie bij de gemeente om ervoor te zorgen dat de activiteit voldoet aan de lokale regelgeving.


Specifieke voorwaarden om te volgen

Wat zijn de specifieke voorwaarden om een activiteit thuis in Brussel uit te oefenen?

Om vrijgesteld te zijn van een stedenbouwkundige vergunning, moet uw professionele activiteit thuis aan de volgende criteria voldoen:

 • De activiteit mag niet in strijd zijn met de voorschriften van een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundig plan.
 • Ze moet ondergeschikt zijn aan de hoofdresidentie, wat betekent dat het huis voornamelijk als woonruimte wordt gebruikt.
 • De aan de professionele activiteit gewijde oppervlakte mag niet meer dan 75 m² bedragen, of, als deze groter is, mag deze niet meer dan 45% van de totale woonoppervlakte innemen en moet deze minder dan of gelijk aan 200 m² zijn.


Praktische tips en aanbevelingen

Voorafgaande consultatie: Voordat u begint, wordt geadviseerd om de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente te raadplegen om te bevestigen dat uw activiteit en de geplande inrichting voldoen aan de lokale stedenbouwkundige regels.
Verklaring van onbeslagbaarheid: Overweeg om een verklaring van onbeslagbaarheid van uw hoofdverblijfplaats bij een notaris af te leggen om uw huis te beschermen tegen de risico's gerelateerd aan professionele activiteiten.


Het starten van een professionele activiteit vanuit huis in de regio Brussel vereist een goed begrip en naleving van stedenbouwkundige regelgevingen. De activiteiten die vrijgesteld zijn van vergunning bieden een grote kans voor vrije beroepen en bepaalde intellectuele of materiële diensten, waardoor zelfstandigen hun persoonlijke ruimte optimaal kunnen gebruiken terwijl ze de administratieve formaliteiten minimaliseren.

Aarzel niet om enkele minuten te nemen om ons te raadplegen over uw project voor het creëren of ontwikkelen van uw activiteit.

Mots clés

Articles recommandés

Gestructureerde elektronische facturen tussen ondernemingen verplicht vanaf 2026

Successierechten: Hoe zal de fiscus omgaan met aanvullende pensioenen in 2024?

Startende zelfstandigen werken minder uren dan 2 jaar geleden; al is dit nog steeds 45 uur per week. Ze nemen ook meer vakantie !