Deadline voor Reprobel-aangifte vastgesteld op 30 april 2024

Voor alle bedrijven, of het nu gaat om eenmanszaken, vennootschappen of verenigingen, is het van essentieel belang om een Reprobel-aangifte in te dienen om te voldoen aan de auteursrechten voor digitaal hergebruik en papieren reproductie van beschermde werken. De uiterste inleverdatum voor het referentiejaar 2023 is 30 april 2024. Maar wat houdt dit precies in?


Wat is Reprobel?

Reprobel is de instantie die verantwoordelijk is voor het innen van de vergoedingen die professionele gebruikers moeten betalen voor het digitaal hergebruiken en het op papier reproduceren van teksten en afbeeldingen die auteursrechtelijk zijn beschermd.


Is uw bedrijf betrokken?

De meeste bedrijven zijn dit. Deze vergoeding is van toepassing op elk professioneel gebruik dat het kopiëren, digitaal delen, scannen, printen of kopiëren van auteursrechtelijk beschermde teksten en afbeeldingen omvat. Dit omvat bijvoorbeeld gespecialiseerde tijdschriften, wetenschappelijke en juridische teksten, persartikelen, foto's en illustraties die u downloadt van internet of via e-mail ontvangt, die u elektronisch deelt (intern of met externe contacten) of die u in presentaties opneemt.


Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De kosten variëren afhankelijk van de gekozen formule. Voor een gecombineerde licentie (digitaal en papier) hangt het bedrag af van uw sector en het aantal werknemers, met een minimum van 40 € exclusief BTW. Gedetailleerde tarieven zijn beschikbaar op: https://izili.be/fr/combien-coute-izili/. Als u kiest voor een "beperkte reprografie"-aangifte, die alleen papieren reproducties dekt, wordt het bedrag doorgaans per gekopieerde pagina berekend. Deze optie omvat echter geen digitale dekking, wat kan leiden tot controles en mogelijk hoge boetes.


Wanneer moet u uw aangifte indienen?

Het is cruciaal om uw aangifte voor het referentiejaar 2023 in te dienen vóór 30 april 2024, via https://portal.reprobel.be. Na indiening ontvangt u onmiddellijk een factuur die online betaalbaar is.


Zorg ervoor dat u de deadline van 30 april 2024 respecteert voor het indienen van uw Reprobel-aangifte voor het jaar 2023 via het online portaal.

Mots clés

Articles recommandés

De stijging van de sociale uitgaven zal hoog zijn tot 2050 !

De haven van Antwerpen blijft een belangrijk knooppunt voor de invoer van cocaïne

Ziekteverzuim: uit een onderzoek blijkt dat meer dan 40% van de bedrijven te kampen heeft met een recordaantal langdurig zieken.