De voordelen van de fiets voor werkgevers en werknemers in België: ontdek mijn synthetische analyse voor 2024!

Met de terugkeer van de lente wint het fietsgebruik aan populariteit, niet alleen als ecologisch transportmiddel maar ook als potentieel voordeel in een professionele context. Dit artikel verkent de fiscale en praktische voordelen van het aanschaffen van een fiets door een bedrijf voor zijn werknemers in België, en biedt zo een perspectief voor zowel de werkgever als de werknemer.


Wat zijn de fiscale voordelen voor een bedrijf dat fietsen aan zijn werknemers verstrekt?

Fiscale aftrek van kosten

100% aftrekbaar. De uitgaven gerelateerd aan de aankoop, afschrijving, onderhoud, en zelfs aanvullende uitrusting zoals fietsenstallingen of sloten, zijn 100% aftrekbaar. Dit omvat alle soorten fietsen, inclusief snelle elektrische fietsen: stadsfiets, racefiets, sportfiets, hybride fiets, mountainbike, elektrische fiets, en de snelle elektrische fiets (speedpedelec) die snelheden tot 45 km/u kan bereiken (wet van 22 oktober 2017, BS 10 november 2017).

Flexibele afschrijving

Vrije afschrijving. Sinds 1 januari 2020 kan het bedrijf de afschrijvingsperiode vrij kiezen, die voorheen minimaal drie jaar vereiste. De afschrijving moet pro rata temporis (overeenkomend met 365sten) voor het aankoopjaar worden berekend (art. 196, §2-4 CIR/92).

BTW-teruggave

BTW vaak niet aftrekbaar. De BTW op de aankoopprijs en de kosten gerelateerd aan de fiets kan worden teruggevorderd als de fiets exclusief voor professionele verplaatsingen wordt gebruikt. In werkelijkheid wordt de fiets 100% gebruikt voor verplaatsingen van huis naar werk en privéverplaatsingen. Bijgevolg is geen BTW terugvorderbaar. Het regime van 35% dat van toepassing is op bedrijfswagens is niet van toepassing op de fiets!

FiscaliteitF.F.F.Circulaire 2024/C/22 over de vrijstelling van de fietsvergoeding en het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets, alsook over de beroepskosten verbonden aan het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer


Wat zijn de voordelen voor de werknemer die een bedrijfsfiets gebruikt?

Geen Voordeel van Alle Aard (VAA)

Geen voordeel voor het ter beschikking stellen. Het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer wordt niet beschouwd als een belastbaar voordeel (art. 38, §1, 14°, b CIR/92), zelfs als de fiets ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, onder bepaalde voorwaarden (Circ. Ci.RH. 242/612.802, 19.10.2011, n° 3-4). Het feit dat de fiets "regelmatig" wordt gebruikt in de professionele context (om naar het werk te komen en niet uitsluitend voor privéverplaatsingen) is belangrijk: anders zou een VAA verschuldigd kunnen zijn!

Pechhulp zonder VAA

Geen voordeel voor assistentie. Als het bedrijf assistentie bij pech voor de reizen tussen thuis en werkplek overneemt, is dit voordeel ook vrijgesteld van belasting (zie met name de ruling van de SDA n° 2018.0603, 24.07.2018). Dit "bescheiden" voordeel kan zowel voor een bedrijfsfiets als voor een eigen fiets van de werknemer bestaan.

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijgesteld bij de RSZ. Als de fiets regelmatig wordt gebruikt voor woon-werkverkeer, zijn er geen sociale bijdragen verschuldigd (KB 7 februari 2018, BS 27 februari 2018).

Fietsvergoeding

0,35 euro/km. Sinds 1 januari 2024 is de fietsvergoeding verhoogd naar 0,35 €/km. Deze kan worden uitbetaald voor de woon-werkverkeer trajecten die per fiets worden afgelegd (dit traject kan hybride zijn, de vergoeding dekt het fietsdeel), tot een maximum van 3.500 € per jaar, zonder als loon beschouwd te worden en dus niet belastbaar. Deze vergoeding is 100% aftrekbaar door het bedrijf!


Advies en aanbevelingen

Voor werkgevers:

Beoordeel de mogelijkheid om fietsen te integreren in de voordelen die aan werknemers worden geboden, rekening houdend met de fiscale besparingen en de voordelen op het gebied van gezondheid en milieu.
Organiseer trainingen en voorzie de nodige uitrusting om veilig gebruik van fietsen te bevorderen.

Voor werknemers:

Profiteer van de beschikbaarheid van een bedrijfsfiets om uw fysieke conditie te verbeteren en uw carbon footprint te verminderen.
Informeer bij uw werkgever naar de mogelijkheden om een fietsvergoeding te krijgen voor uw trajecten.


Het gebruik van fietsen in een professionele context biedt significante voordelen voor zowel de werkgever als de werknemer.

In België maken fiscale incentives deze optie nog aantrekkelijker, waardoor een gezonde en ecologische levensstijl wordt bevorderd, terwijl ook tastbare economische voordelen voor bedrijven worden geboden.

Het aanmoedigen van de adoptie van fietsen in het bedrijfsleven kan dus een winnende strategie zijn voor iedereen.

Aarzel niet om ons te raadplegen over deze mogelijkheid!

Mots clés

Articles recommandés

Deadline voor Reprobel-aangifte vastgesteld op 30 april 2024

2026: Het keerpunt in elektronische facturatie voor bedrijven dat je niet wilt missen!

Update kilometervergoeding voor werkgevers – Eerste kwartaal 2024